Stop for hjemtagelse af laks fra Ribe Vesterå

Alle laks også genudsatte skal indberettes samme dag som de fanges, husk at melde finneklip

Laksefiskeri i Ribe Vesterå kører i år efter meterfordeling

Se sagsgangen under Laks regler og kvote