Ekstra laks

Kvoten for laks er øget, se fordeling længre nede.

Alle laks skal indberettes samme dag som de fanges, om muligt lige efter fangst, husk at melde finneklip

Laksekvoten 41 stk A laks fordelt som nednstående, derudover er der 2 B laks, B vand er syd for bjerrumvej.