Indberetning af fisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Medlemmer
Regler
Kort salgssteder
Deutsch
Tilmelding
Laks regler og kvote
Fangstrapporter 2002-16
Kort
Links

Indberetning af laks

Indberetning af andre fangster

 

 

Konsortiet Ribe Vesterå

Fangede laks

Laksekvoten for Ribe Vesterå 2017.

Kvoten er endnu ikke fastsat af staten, kan ses her så snart den kommer.

Se yderlig under laks regler og kvote.

Indberetning af laks

Indsendelse af lakse billeder

Indberetning af andre fisk

Opdateret den 10/3 kl. 11:35

Ved opsætning af den nye side er min mailadresse smuttet men her er den terne8@stofanet.dk

Indmeldelser og anden kontakt er velkommen.

Gert

 

10/3 Laksefordeling

Der blev i går torsdag den 9/3 afholdt laksefordelingsmøde i SU.

Der var til mødet kommet tilkendegivelse fra Ribe Vesterå konsortiet, Big 5 og Jels Fiskeriforening om, at de ønskede den gamle ordning skulle fortsætte.

Gelsåsammenslutningen havde tilkendegivet, at de ønskede større fast kvote gerne meterfordeling.

Ribe Sportsfisker Forening havde sendt følgende forslag til en fordeling

 

Ribe å systemet laksekvote 2017.

Kvoten tildeles efter km åbred.

Fordeling efter meter princippet som laksekvote deltagerne har bredret.

 

65 laks på 75cm eller derunder: 228,5/65=3,5km

50 laks over 75cm:                    228,5/50=4,5km                 

 

Lodsejer / forening / konsortiet / Sammenslutning

 

Laks på 75cm eller der under

Laks over 75cm

 

Km

fiskevand

228,5/65=3,5km

 

228,5/50=4,5km                 

30

Konsortiet Ribe Vester Å

9

7

58

Ribe Sportsfiskerforening

17

13

7

 

Nørre Å Konsortiet

3

2

10

Gram Slot

3

 

2

74

Gels Å Sammenslutningen

22

17

37,6

Sønderjysk Sportsfiskerforening

11

9

*1,8

 

The Big Five

1 valgfri over eller under 75cm

*2,5

 

Nørre Å (Frede Bojsen)

1 valgfri over eller under 75cm

6,2

Jels Fiskeriforening?

(5) valgfri over eller under 75cm

(=) Fiskevand ligger uden for kvote område.

*=

 

Såfremt de med * markeret foreninger hjemtager laks, modregnes denne fra den forening som har de sidste laks tilbage, hvis laksekvoten opfiskes det pågældende år.

 

Efter en længere debat, hvor Gelså Sammenslutningen videregav 5 små og 4 store laks til Vesteråen, en meget fin gestus fra dem, så blev følgende fordeling vedtaget af de foreninger der går ind for meterfordeling.

 

                              Antal laks til Ribe å system 115stk.

Lodsejer / forening / konsortiet

Sammenslutning

Antal laks små store

 

Gert Mikkelsen ( Konsortiet Ribe Vester Å)

14 - 11

25 stk. i år mod 43 sidste år et minus på 18 stk.

Ribe Sportsfiskerforening

17 - 13

30 stk. i år mod 43 sidste år et minus på 13 stk.

Nørre Å Konsortiet

3 - 2

5 stk. i år mod 1 sidste år et plus på 4 stk.

Svend Brodersen (Gram Slot)

3 - 2

5 stk. i år mod 1 sidste år et plus på 4 stk.

Gels Å Sammenslutningen

17 - 13

30 stk. i år mod 15 sidste år et plus på 15 stk.

Sønderjysk Sportsfiskerforening

11 - 9

20 stk. i år mod 8 sidste år et plus på 12 stk.

The Big Five 

1 valgfri

Samme

Nørre Å (Frede Boisen)

1 valgfri

samme

Jels Fiskeriforening

0

Samme fisker på de 5 stk i B kvoten

I alt ca.

117

 

 

Som man kan se er de store tabere Vesterå Konsortiet og Ribe Sportsfisker Forening. Det er for mig komplet uforståeligt, at en forening fremsætter et forslag, der i den grad tilsidesætter sine og andre medlemmers, mulighed for at hjemtage laks.

Jeg skal naturligvis beklage tilbagegangen af muligheden for at hjemtage laks, og hvis nogen i den anledning ønsker at udtræde af Konsortiet, så foregår det som følger.

Man sender sit fiskekort med posten med påført bankkonto nr. inden den 1. april 2017, så returnerer vi kontingentet.

Fangsttal for de sidste 4 år er her.

 Laksefangsterne er nærmest eksploderet gennem de seneste 4 år, og der er ingen grund til at tro at udviklingen vil stagnere – tværtimod.

I marts 2013 blev der etableret et ”snæbel” stryg rundt om Ribe og i september 2014 blev vandløbsstryget ved Gram slot indviet og forventningen efter disse tiltag ville være at laksen kunne fordele sig i hele å-systemet og derved også blive tilgængelig for langt flere lystfiskere.

I 2013 blev der samlet set fanget 224 laks

I 2014 blev der samlet set fanget 236 laks

I 2015 blev der samlet set fanget 468 laks

I 2016 blev der samlet set fanget 487 laks

Hvis formodningen om at den frie passage skulle gøre at laksen ville fordele sig anderledes i å-systemet, så skulle den procentvise fangstudvikling gerne afspejle sig i foreningernes procentvise fangstudvikling.

Samlede fangster 2013, 2014, 2015 & 2016 fordelt på de enkelte foreninger

 

2013

2014

2015

2016

Konsortiet

75% = 168 laks

69% = 163 laks

69% = 323 laks

71% = 346 laks

RSF

19,6% = 44 laks

24,6% = 58 laks

25% = 121 laks

23,6% = 115 laks

Gelså sam.

0,4% = 1 laks

3,8% = 9 laks

2,6% = 12 laks

1,8% = 9 laks

Sønderjysk sportsf.

2,2% = 5 laks

1,6% = 4 laks

1,9% = 9 laks

2,8% = 12 laks

Fangstfordelingen har ikke ændret sig efter nedlæggelsen af spærringerne – antallet af fangede laks indikerer at der har været en stor fremgang i antallet af laks, men procentfordelingen indikerer at fordelingen i å-systemet ikke ændres af den grund.

Visuel fordelingsdiagram over samlede fangster – Ribe å-system med fri passage

Samlede fangster af laks i perioden  2013 til 2016

Fangster i alt i Ribe å- systemet

1.415 laks

Konsortiet

1.000 laks

RSF

338 laks

Gels å sammenslutningen

31 laks

sønderjysk sportsfiskerforening

30 laks

Øvrige

16 Laks

 

I kan så selv vurdere rimeligheden af den nye laksefordeling.

Er der spørgsmål til ovenstående så bedes i rette henvendelse til Morten Mikkelsen morten-mikkelsen@hotmail.com , da jeg ikke er at træffe nogle dage.

 

Med venlig hilsen

Gert Mikkelsen

 

 

22/2 Laksekvote

Ribe åsystem har fået tildelt sin laksekvote, den er det samme som i 2016, det vil sige 115 laks plus 5 laks til det såkaldte B vand, De 115 laks skal så fordeles mellem de respektive foreninger på et møde i SU, mere herom senere.

 

 

14/2 Signalkrebs

Som i nok har bemærket så er der givet mulighed for at prøve at fiske efter signalkrebs i Vesteråen, dette er for at finde ud af hvor udbredt de er i Vesteråen, jeg fanger hvert år nogle i åleruserne. Problemmet med krebsene er meget stort længere oppe i åsystemmet, derfor har Søndejysk sportsfisker forening arrangeret følgende.
Tirsdag den 28 /2 kommer Søren Berg fra DTU og laver et foredrag om signal krebs i klubhuset i Gram.
Der er adgang for alle og jeg vil opfodre de der er intresseret til at møde op. Jeg skal med og kan have et par mere med i bilen, men send lige en besked til mig eller Robert om i kommer, Robert har lovet at bage kage han vil gerne vide hvor meget han skal bage.
Gert

 

16/1

Fangstrapporter fra 2016 og lakse listen kan ses her:

Fangstrapporter 2016

Laks 2016

 

15/1 Fiskekort 2017

Så er kortene sendt af, så om Post Nord vil så kommer de i løbet af ugen.

På nogle af kortene er der en mindre fejl på bagsiden der står

Mindstemål: Laks 40 cm. Havørred og  Gedde 60 cm

Der skal selvfølgelig stå

Mindstemål: Havørrede og laks 40 cm. Gedde 60 cm

 

26/12 Fiskekort 2017

Fiskekort til 2017 kommer først medio januar, de nye indbetalingskort er ikke kommet fra banken til den lovede tid.
Medlemskortet for 2016 er derfor forlænget, så den udløber 31/1 2017, så medlemmer der ønsker at fiske i den Gamle Åslynge kan komme ud.
I ønskes alle et godt nytår og knæk og bræk i 2017
Gert

 

30/11 El-Fiskeri

El-fiskeri i Gels Å og Hjortvad Å

Den foreløbige plan for el-fiskeriet Ribe å System i 2016 ser ud som følger.
Fredag den 2.12 i Gels Å. Der startes ved vejen ved Gelsbro Dambrug kl. 10.00 og der el-fiskes/sejles til Varming.
Lørdag den 3.12 startes der ved Sandfanget i Hjortvad Å kl. 10.00.

Asger Brodde, SU Samarbejdsudvalget Ribe å Systemet.

 

 

 

 

 

 

 

Vejret i Ribe

 

 

Vandstand i åen

 

 

Vandstand udenfor Kammerslusen

 

 

Danskfiskekort.dk

 

 

Højvandskalender

 

 

Ål sælges

Plan for fiskepleje i Ribe Å

 

 

 

 

 

 

 

Konsortiet Ribe Vesterå v. Gert Mikkelsen