Kvoten for store laks er brugt, store laks skal genudsættes. Laks på 73 cm og nedefter er små laks. laks på 74 cm og opefter er store laks

Alle laks skal indberettes samme dag som de fanges, helst lige efter fangst for ikke at overfiske kvoten, husk at melde finneklip

Laksekvoten 24 stk A laks fordelt som nednstående, derudover er der 2 B laks, B vand er syd for bjerrumvej.