Kvoten for store laks er brugt

På kvoten for laks  73 cm og derunder er der flere

Alle laks skal indberettes samme dag som de fanges, om muligt lige efter fangst, husk at melde finneklip

Laksekvoten 41 stk A laks fordelt som nednstående, derudover er der 2 B laks, B vand er syd for bjerrumvej.