Alle laks også genudsatte skal indberettes samme dag som de fanges, husk at melde finneklip

Laksekvoten A laks er opbrugt, laks fanget på A vand, skal genudsættes og tilmeldes som genudsat