Kvoten for laks er brugt, alle laks skal genudsættes, og skal indberettes samme dag som de fanges, husk at melde finneklip

Laksekvoten 24 stk A laks fordelt som nednstående, derudover er der 2 B laks, B vand er syd for bjerrumvej.