Indberetning af fisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Medlemmer
Regler
Kort salgssteder
Deutsch
Tilmelding
Laks regler og kvote
Fangstrapporter 2002-16
Kort
Links

Indberetning af laks

Indberetning af andre fangster

 

 

Konsortiet Ribe Vesterå

Fangede laks

Laksekvoten for Ribe Vesterå 2017.

Kvoten er endnu ikke fastsat af staten, kan ses her så snart den kommer.

Se yderlig under laks regler og kvote.

Indberetning af laks

Indsendelse af lakse billeder

Indberetning af andre fisk

Opdateret den 22/2 kl. 07:35

Ved opsætning af den nye side er min mailadresse smuttet men her er den terne8@stofanet.dk

Indmeldelser og anden kontakt er velkommen.

Gert

 

22/2 Laksekvote

Ribe åsystem har fået tildelt sin laksekvote, den er det samme som i 2016, det vil sige 115 laks plus 5 laks til det såkaldte B vand, De 115 laks skal så fordeles mellem de respektive foreninger på et møde i SU, mere herom senere.

 

 

14/2 Signalkrebs

Som i nok har bemærket så er der givet mulighed for at prøve at fiske efter signalkrebs i Vesteråen, dette er for at finde ud af hvor udbredt de er i Vesteråen, jeg fanger hvert år nogle i åleruserne. Problemmet med krebsene er meget stort længere oppe i åsystemmet, derfor har Søndejysk sportsfisker forening arrangeret følgende.
Tirsdag den 28 /2 kommer Søren Berg fra DTU og laver et foredrag om signal krebs i klubhuset i Gram.
Der er adgang for alle og jeg vil opfodre de der er intresseret til at møde op. Jeg skal med og kan have et par mere med i bilen, men send lige en besked til mig eller Robert om i kommer, Robert har lovet at bage kage han vil gerne vide hvor meget han skal bage.
Gert

 

16/1

Fangstrapporter fra 2016 og lakse listen kan ses her:

Fangstrapporter 2016

Laks 2016

 

15/1 Fiskekort 2017

Så er kortene sendt af, så om Post Nord vil så kommer de i løbet af ugen.

På nogle af kortene er der en mindre fejl på bagsiden der står

Mindstemål: Laks 40 cm. Havørred og  Gedde 60 cm

Der skal selvfølgelig stå

Mindstemål: Havørrede og laks 40 cm. Gedde 60 cm

 

26/12 Fiskekort 2017

Fiskekort til 2017 kommer først medio januar, de nye indbetalingskort er ikke kommet fra banken til den lovede tid.
Medlemskortet for 2016 er derfor forlænget, så den udløber 31/1 2017, så medlemmer der ønsker at fiske i den Gamle Åslynge kan komme ud.
I ønskes alle et godt nytår og knæk og bræk i 2017
Gert

 

30/11 El-Fiskeri

El-fiskeri i Gels Å og Hjortvad Å

Den foreløbige plan for el-fiskeriet Ribe å System i 2016 ser ud som følger.
Fredag den 2.12 i Gels Å. Der startes ved vejen ved Gelsbro Dambrug kl. 10.00 og der el-fiskes/sejles til Varming.
Lørdag den 3.12 startes der ved Sandfanget i Hjortvad Å kl. 10.00.

Asger Brodde, SU Samarbejdsudvalget Ribe å Systemet.

 

 

 

 

 

 

 

Vejret i Ribe

 

 

Vandstand i åen

 

 

Vandstand udenfor Kammerslusen

 

 

Danskfiskekort.dk

 

 

Højvandskalender

 

 

Ål sælges

Plan for fiskepleje i Ribe Å

 

 

 

 

 

 

 

Konsortiet Ribe Vesterå v. Gert Mikkelsen