Alle laks skal indberettes samme dag som de fanges, om muligt lige efter fangst, husk at melde finneklip

Laksekvoten 15 stk A laks fordelt som nednstående, derudover er der 2 B laks, B vand er syd for bjerrumvej.