Alle laks også genudsatte skal indberettes samme dag som de fanges, husk at melde finneklip

Laksekvoten for store laks er opbrugt, laks over 75 cm. skal genudsættes og tilmeldes som genudsat