Alle laks ogsň genudsatte skal indberettes samme dag som de fanges, husk at melde finneklip

Laksekvoten A laks er opbrugt, laks fanget pň A vand, skal genudsŠttes og tilmeldes som genudsat